نوشته های پهلوی

قطعه

قطعه برای کرفه کردن

قطعه برای کرفه کردن… به نام هرمزد 1- برای کرفه کردن رنج بر خویشتن باید پذیرفت. 2- اندر هر گاه و زمان فرارونی به منش باید. 3- و برای سود […]

نیرنگ زهر بستن

نیرنگ زهر بستن

نیرنگ زهر بستن به نام یزدان ماه سپندارمذ و روز سپندارمذ و روز سپندارمذ و ماه سپندارمذ و سپندارمذ ماه سپندارمذ روز بستم زهر، سم و زفر (=دهان) همه خرفستران […]

یادگار بزرگمهر

یادگار بزرگمهر

یادگار بزرگمهر به نام یزدان فال نیک باد آن بهتن، بهروان و بهخواسته را.ایدون باد 1- من بزرگمهر بختگان، دیوان بد شبستان شهر اُستیگان خسرو، و دریگ بد، این یادگار […]

دیگر نوشتارها

کتابخانه

متن کامل دینکرد

متن کامل دینکرد

دینْ‌کرد یا دینکرت کتاب سترگی است به زبان پارسی میانه (پهلوی)، که آن را به‌درستی “دانشنامهٔ مَزْدَیَسْنی” و یا “درسنامهٔ دین مزدایی (زرتشتی)” خوانده‌اند. واژهٔ “دینْکرد” (dēnkart در پارسی میانه) […]

glossary and index of west

واژه نامه پهلوی وست

Glossary and index of the Pahlavi texts of the Book of Arda Viraf, the Tale of Gosht-i Fryano, the Hadokht Nask, and to some extracts from the Din-Kard and Nirangistan; […]

دینکرد سنجانا

دینکرد سنجانا

دینْ‌کرد یا دینکرت کتاب سترگی است به زبان پارسی میانه (پهلوی)، که آن را به‌درستی “دانشنامهٔ مَزْدَیَسْنی” و یا “درسنامهٔ دین مزدایی (زرتشتی)” خوانده‌اند. واژهٔ “دینْکرد” (dēnkart در پارسی میانه) […]

متن های پهلوی

متن های پهلوی

کتاب « متن های پهلوی » ویرایش تازه ای است از دستنویس های MK که « متون پهلوی » نام دارد . جلد اول این مجموعه نخستین بار در سال […]

بندهش TD2

بندهش TD2

گردآوردنده این اثر، بنابر خود بندهش فرنبغ دادگی، یا به قول تاوادیا دادویه بوده است. بنا به گفته خود وی، او از خاندان موبدان است و در این امر تردیدی […]

دیگر کتابها